Hizkuntzak

Frantsesa N3/B1

Hobetuz: 22201708

Informazio gehiago
Hasiera
2019/01/28
Orduak
150
Prezioa
Hobetuz

Hobetuz

Hobetuz programaren bidez eskuragarri den ikastaroa
Langile okupatuei zuzendutako 100% doako ikastaroa.

Nori zuzendua

Hizkuntza maila hobetu nahi duten pertsonentzat eta akreditazio ofizial bat lortu nahi dutenentzat.

Baldintzak

Maila ikusteko azterketa bat egin behar da.

Helburuak

Ahoz eta idatziz hizkuntza segurtasun eta malgutasunarekin  erabiltzea da helburua bai hizkuntza desberdinean hitz egiten dutenen artean bitartekari izateko edota eguneroko egoeretan erabiltzeko. Hizkuntzaren aldaera estandarrean testuak ulertu eta idatzi beharko dira, ohiko egitura eta errepertorio lexiko arrunta erabiliz.

Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuako (MCERL) B1 eta B2 akreditazioa ofizialen azterketetara aurkezteko aukera ematen du ikastaro honek.

Edukiak

ESKUMEN LINGUISTIKOAK

A.1 Eduki lexiko-semantikoak

 1. Hiztegia
 2. Maiz erabiltzen diren aditzak.
 3. Maiz erabiltzen diren “False friends”
 4. Hitzak osatu atzizkien bidez.

 

A.2 Gramatika edukiak

 1. Esaldiak
 2. Izenak eta adjektiboak
 3. Determinanteak
 4. Izenordeak
 5. Aditzak
 6. Adberbioak
 7. Loturak

A.3 Ortografia edukiak

A.4 Eduki fonetiko eta fonologikoak

ESKUMEN SOZIOLINGUISTIKO ETA SOZIOKULTURALAK

Eduki soziolinguistiko eta soziokulturalak

ESKUMEN PRAGMATIKOAK

C.1 Eduki funtzionalak

C.2 Eduki diskurtsiboak

  Apuntatu zaitez ikastaro hontara