Administrazioa eta giza baliabideak

Kontabilitate kudeaketa – ADGD0108

KONTABILITATE ETA ADMINISTRAZIO KUDEAKETA KONTU-IKUSKARITZARAKO

Hobetuz: OC20200632 / UF0314

Informazio gehiago
Contabilidad
Hasiera
Zentroan galdetu / AZAROAN
Orduak
90
Egunak / Ordutegia
Larunbatetan, 09:00-14:00
Prezioa
Hobetuz Kontsultatu

Hobetuz

Hobetuz programaren bidez eskuragarri den ikastaroa
Langile okupatuei zuzendutako 100% doako ikastaroa.

Ikastaro pribatua

Ikastaro honetan interesa baduzu baina zure egoera edo ordutegiarekin bat ez badator, modu pribatuan egiteko aukera eskaintzen dizugu.
Jarri gurekin kontaktuan eta zure egoera aztertuko dugu zure beharretara egokitzen den ikastaroa eskaintzeko asmoz.

Nori zuzendua

Kontabilitate kudeaketan ezagutzak garatu nahi dutenentzat.

Baldintzak

Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
• Batxilergoko titulua izatea.
• 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
• Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
• Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak gainditu izana.
• 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana.
• Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide ezagupenak izatea, ezartzen den araudiaren arabera.

Helburuak

 • Kontabilitatearen ikuspegitik, enpresa-ondareari eragiten dioten eragiketa ekonomiko eta finantzarioak justifikatzeko dokumentuetan adierazitako informazioa zuzen interpretatzea.
 • Kontu-sail biko kontabilitate-metodoa, haren tresnak eta faseak zuzen interpretatzea.
 • Ekonomia-ziklo bati buruzko informazioa prestatzea, kontabilitate-metodologia eta kontabilitate-plan orokorraren printzipioak eta arauak egoki aplikatuz.
 • Kontabilitate-informazioa aztertzea, transmititzen duen ekonomia- eta finantza-egoera zuzen interpretatuz.
 • Lan bat egitean zorrotz eta doitasunez jardun behar dela jakitea, eta enpresak garapen ekonomikoan eta sozialean duen garrantzia baloratzea.

 

Edukiak

 1. Kontabilitate-teoria
  1. Kontabilitate-informazioa Sarrera. Enpresa-tipologia, kontabilitatearen ikuspegitik. Enpresaren ondarea. Ondare-masak. Ezaugarriak.
  2. Kontuak
 2. Kontabilitate-plan orokorra (07)
  1. Merkataritza-legeriaren erreforma kontabilitate-arloan.
  2. KPO berriaren egitura.
  3. Kontzeptuzko esparrua.
 3. Ondare-masen tratamendua.
  1. Ibilgetu materiala
  2. Aktibo ukiezina. Errentamenduak.
  3. Aktibo finantzarioak. Ezaugarriak.
  4. Pasibo finantzarioak. Definizioa eta sailkapena. Pasibo finantzarioen bajak.
  5. Izakinak. Atzerriko moneta
  6. Diru-sarrerak. Kontzeptua.
  7. BEZa, IGICa eta SZ.
  8. Hornidurak. Kontzeptua.
  9. Langileen ordainsariengatiko pasiboak. Kontzeptua eta motak.
 4. Urteko kontuak.
  1. Eredu arruntak eta laburtuak. Mugak.
  2. Balantzea. Eredu arrunta. Eredu laburtua.
  3. Galera-irabazien kontua. Eredu arrunta. Eredu laburtua.
  4. Ondare garbiko aldaketen egoera. Eredu arrunta. Eredu laburtua.
  5. Eskudiruaren fluxuen egoera.
  6. Memoria. Eredu arrunta. Eredu laburtua.
 5. Urteko kontuen analisi ekonomikoa eta finantzarioa
  1. Analisi ekonomikoaren eta finantzarioaren arteko funtzioak eta aldeak.
  2. Analisirako tresnak.

  Apuntatu zaitez ikastaro hontara