Hasiera
Hasita dago
Orduak
50
Egunak / Ordutegia
Astelehen eta azteazkenak 17:00 - 19:00
Prezioa

Nori zuzendua

Kontabilitatearen kudeaketan ezagutzak garatu nahi dutenentzat.

Helburuak

  • Enpresa bateko kontabilitatea osatzen dute dokumentuak identifikatu eta baloratzea.
  • Erosketa eta salmenta eragiketak idazpen kontableetan kontabilizatzea eta informe kontable desberdinak egitea: egunkari liburua, handia, batuketa eta kitapenen balantzea eta egoera balantzea Kontabilitate Plan Orokor berria aplikatuz.
  • Enpresa bateko eguneroko eragiketa ekonomikoak kontabilizatzea.

Edukiak

– KONTZEPTU OROKORRAK

– ONDASUNA: EGOERA BALANTZEA

– EMAITZA-KONTUA: GASTUAK ETA SARRERAK

– KONTABILITATE LIBURUAK

– IZAKIN KUDEAKETA SISTEMAK

– KONTABILITATE ZIKLOA

– BEZA

– KONTABILITATE PLAN OROKORRA

– 3 TALDEA: IZAKINAK

– 6 TALDEA: EROSKETAK ETA GASTUAK eta 7 TALDEA: SALMENTAK ETA SARRERAK

– 4 TALDEA: ERAGIKETA KOMERTZILENGATIK HARTZEKODUN ETA ZORDUNAK

– 2 TALDEA: AKTIBO EZ KORRONTEA

– AMORTIZAZIOAK

– FINANTZA PASIBOAK ETA BESTE FINANTZA TRESNA BATZUK

    Apuntatu zaitez ikastaro hontara