Administrazioa eta giza baliabideak

Kontabilitate-sistema informatikoak – ADGD0108

KONTABILITATE ETA ADMINISTRAZIO KUDEAKETA KONTU-IKUSKARITZARAKO-ADGD0108

Hobetuz: OC20200636 / UF0316

Informazio gehiago
Aplicaciones informáticas
Hasiera
Zentroan galdetu
Orduak
60
Egunak / Ordutegia
Zentroan galdetu
Prezioa
Hobetuz Kontsultatu

Hobetuz

Hobetuz programaren bidez eskuragarri den ikastaroa
Langile okupatuei zuzendutako 100% doako ikastaroa.

Ikastaro pribatua

Ikastaro honetan interesa baduzu baina zure egoera edo ordutegiarekin bat ez badator, modu pribatuan egiteko aukera eskaintzen dizugu.
Jarri gurekin kontaktuan eta zure egoera aztertuko dugu zure beharretara egokitzen den ikastaroa eskaintzeko asmoz.

Nori zuzendua

Kontabilitate-sistema informatizatu bat instalatzeko eta kontrolatzeko ezagutzak lortu nahi dituenentzat.

Baldintzak

• Batxilergoko titulua izatea.
• 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
• Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
• Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak
gainditu izana.
• 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana.
• Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den
araudiaren arabera.
Prestakuntza-atal hau egiteko gaindituak izan behar ditu UF0314 Kontabilitate-kudeaketa eta UF0315 Zerga-kudeaketa

Helburuak

Fakturazioko, kontabilitateko eta zerga-kudeaketako informatika-aplikazioak erabiltzea.

Edukiak

Merkataritza-kudeaketa bateratuko aplikazio informatikoak

  • Merkataritza-kudeaketa eta izakinak.
  • Fakturazioa

Finantza- eta kontabilitate-kudeaketako aplikazio informatikoak

  • Finantza- eta kontabilitate-kudeaketako aplikazio bat erabiltzea.
  • Kontabilitate-egoerak. Prestatzea eta aurkeztea.
  • Kalkulu-orrien finantza-aplikazioak.

Zerga-kudeaketako aplikazio informatikoak

  • PFEZ. Programa gurasoa
  • BEZa. Zerga-administrazioaren kudeaketa-programa.
  • SZ. Zerga-administrazioaren kudeaketa-programa.

    Apuntatu zaitez ikastaro hontara