Administrazioa eta giza baliabideak

Zerga (BEZA, PFEZ eta Sozietateen gaineko zerga tributazioa)

Informazio gehiago
Fiscalidad
Hasiera
Hasita
Orduak
60
Prezioa
Hobetuz Kontsultatu

Hobetuz

Hobetuz programaren bidez eskuragarri den ikastaroa
Langile okupatuei zuzendutako 100% doako ikastaroa.

Ikastaro pribatua

Ikastaro honetan interesa baduzu baina zure egoera edo ordutegiarekin bat ez badator, modu pribatuan egiteko aukera eskaintzen dizugu.
Jarri gurekin kontaktuan eta zure egoera aztertuko dugu zure beharretara egokitzen den ikastaroa eskaintzeko asmoz.

Nori zuzendua

Zergaren kudeaketan interesatuak dauden pertsonentzat.

Baldintzak

Baldintza hauetakoren bat bete behar da:
• Batxilergoko titulua izatea.
• 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
• Lanbide-arlo eta -eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
• Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak gainditu izana.
• 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana.
• Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den araudiaren arabera.

Helburuak

Enpresaren jarduera ekonomikoa zergapetzen duten zergen kuota likidagarriak kalkulatzea, eta haren aitorpen-likidazioei dagokien dokumentazio guztia prestatzea, indarrean den merkataritza- eta zerga-araudia aplikatuz.

Lan bat egitean zorrotz eta doitasunez jardun behar dela jakitea, eta enpresak garapen ekonomikoan eta sozialean duen garrantzia baloratzea.

 

Edukiak

Tributuen Lege Orokorraren sarrera

 • Zerga-antolamenduaren xedapen orokorrak. Sarrera
 • Zerga-prozedurak

Sozietateen gaineko zerga

 • Diferentzia iraunkor eta behin-behinekoak. Kontzeptua. Motak. Kalkulua.
 • Zerga-oinarri negatiboaren kontzeptua.
 • Zerga-karga geroratzea. Denbora-epeak. Legeak.
 • Kontabilitatearen eta fiskalitatearen arteko desadostasunak.

Balio erantsiaren gaineko zerga

 • Zergapeko egitatea. Salbuespenak. Jarduera-lekua Zergapetua egotea eta zergapetua ez egotea. Salbuespenak. Aplikazio-eremua.
 • Zerga-oinarria. Subjektu pasiboa.
 • Kenkariak eta itzulketak.
 • Zerga-tasak. Normala. Murriztua. Supermurriztua. Baliokidetasun-errekargua. Tasa bereziak.
 • Zerga kudeatzea eta likidatzea.

PFEZ.

 • Kontzeptu orokorrak. Definizioa. Lurralde-esparrua.
 • Zerga-oinarria.
 • Oinarri likidagarria. Murrizketak
 • Kuota osoa. Kalkulua. Kenkariak.
 • Zerga-zorra. Atxikipenak eta konturako ordainketak

Enpresa txikientzako zerga-araubidea

 • Baldintzak. Pizgarri fiskalak Kenkari bereziak.

 

  Apuntatu zaitez ikastaro hontara